Bronnen van financiering

De financiering van innovatieve bedrijven, zoals life sciences bedrijven, komt over het algemeen van de publieke sector, banken of van private financieringsbronnen. Welke van deze van toepassing zijn voor een specifiek bedrijf hangt af van een aantal factoren, o.a. de fase waarin het bedrijf verkeert, de omvang van het bedrijf en de grootte van de financiering.

De keuzemogelijkheden voor de ondernemer

Investeerders zijn er in alle soorten en maten. Zij investeren vooral in zaken waar zij verstand van hebben en/of waar zij goed in zijn. Iedere investeerder, zowel professioneel als particulier, levert behalve geld vaak ook toegevoegde waarde in de vorm van kennis en contacten.

Particuliere investeerders zijn zelfs bereid veel tijd te investeren om het bedrijf snel van de grond te krijgen. De juiste investeerder, of combinatie van investeerders (zij werken graag samen om hun kennis en netwerken te bundelen en risico te delen) kan de overlevingskansen van een nieuw bedrijf vergroten.

Het vinden van de juiste investeerders voor een initiatief begint met een oriëntatie op de kapitaalmarkt. De kapitaalmarkt is een markt net als iedere andere markt. Wie een beroep wil doen op die markt, doet er goed aan zich eerst in die markt te verdiepen, om vervolgens de juiste partij(en) met het juiste voorstel te benaderen.

Er zijn globaal 3 factoren, die bepalend zijn voor de richting waarin de kapitaalverschaffer moet worden gezocht:
a. Soort project of onderneming
b. Levensfase
c. De hoeveelheid benodigd kapitaal

Ad a. Soort project of onderneming. Kenmerkend voor technologie gebaseerde bedrijven is dat de kosten voor het ontwikkelen van een technologie in een product en het implementeren van een succesvol marketingprogramma over het algemeen hoger zijn dan geanticipeerd. Een vuistregel is dat voor elke euro die uitgegeven wordt aan R&D, tien euro’s nodig zijn om het product in productie te nemen en honderd euro’s meer nodig zijn om het op de markt te brengen. Het gevolg hiervan is dat elk project of onderneming additionele financiering in de tijd.

Ad b. Levensfase. De levensfase waarin het project of de onderneming verkeert hangt nauw samen met het risicoprofiel en is daarmee gerelateerd aan de omvang van de kapitaalsbehoefte. Indien men financiering zoekt voor het starten van een bedrijf, is het belangrijk eerst te beseffen in welke ontwikkelingsfase het project of de onderneming verkeert, waarin investeer je en welke visie hoort daarbij.

Ad c. De hoeveelheid benodigd kapitaal. Life sciences start-ups zijn kapitaalintensieve bedrijven. Zij hebben vaak te maken met zeer hoge ontwikkelingskosten (met een kapitaalsbehoefte van meer dan € 1 mln.) en zullen derhalve op zoek moeten naar een combinatie van investeerders (subsidie + informal investor(s) + participatiemaatschappij(en)).