Soorten financiering

Financiering voor een onderneming kan afkomstig zijn van investeerders of financiers. Er is een groot verschil tussen investeerders en financiers.
Investeerders verstrekken het “eigen vermogen”, zij kopen aandelen en worden hierdoor mede-eigenaar van de onderneming en beslissen veelal mee. Gaat het goed, dan delen zij mee in de winst, gaat het mis, dan raken zij hun investering kwijt. In elk geval is het geld dat zij betalen voortaan van de onderneming en de onderneming is van de aandeelhouders.

Financiers daarentegen delen niet mee in het risico. Zij verstrekken “vreemd vermogen” op basis van zekerheden en krijgen voor het uitlenen van geld meestal een vergoeding in de vorm van rente. Vreemd vermogen dient altijd aan de verstrekkers hiervan te worden terugbetaald.

Banken en financiële instellingen zijn de aangewezen partijen voor het verstrekken van vreemd vermogen. Zij hebben een scala van producten, variërend van hypothecaire leningen tot rekening courant kredieten, debiteurenfinanciering, leaseconstructies etc. Een aantal van hun producten heeft een risicodragend karakter of is zelfs geheel risicodragend. Het is verstandig eerst alle mogelijkheden van de vreemd vermogen verschaffers
(hypotheek, krediet, leasing en factoring) te proberen. Vreemd vermogen is vele malen “goedkoper” dan risicodragend vermogen. Deze uitgave van de BioPartner Basics gaat uitgebreid in op de mogelijkheden die de markt voor risicodragend vermogen te bieden heeft.