Human Resources

Voor elke startende onderneming die succes nastreeft in de biotechindustrie is het verkrijgen van financiering een absolute noodzaak. Startkapitaal is echter niet voldoende. Naast venture capital is human capital cruciaal voor het welslagen van een organisatie. Houden de visionair leidinggevende oprichters van biotech ondernemingen deze balans wel voldoende in de gaten?

Human Resources (HR) management besteedt aandacht aan vraagstukken rondom het aantrekken, behouden en op een goede manier afscheid nemen van personeel. Het is niet het alleenrecht van de personeelsafdeling. Integendeel, het is bij uitstek een managementinstrument. Sterker nog: zonder managers die zich verantwoordelijk voelen voor het binden en boeien van hun medewerkers en daar naar handelen, is elk personeelsbeleid niet meer dan een document in een dichte lade. Je hoeft dan ook geen P&O-er in dienst te hebben om ‘aan HR te doen ’. Met Human Resources management start je vanaf het moment dat je de eerste medewerker van je bedrijf werft. Hoe creëer je een onderneming die oog heeft voor haar human capital?

De business life cycle

Een startende organisatie doorloopt een business life cycle, bestaande uit diverse fasen. Grofweg zijn er drie bedrijfsfasen te onderscheiden: de start-up fase, de groeifase en de consolidatiefase. Onderstaande figuur geeft het idee weer van de verschillende fasen in relatie tot het werknemersaantal.

Per fase worden kenmerkende business issues geschetst. Met het veranderen van het bedrijf, veranderen ook de HR behoeften. In de volgende paragraaf komen enkele praktische tips ten aanzien van HR aan de orde.

De start-up fase:
ondernemerschap ten top Het idee om een biotech onderneming te starten komt meestal voort uit kennis van en geloof in technologie. Oprichters van biotech start-ups zijn vaak hoog opgeleide wetenschappers. In de beginfase van de onderneming ligt de nadruk op het doen van onderzoek. Een concreet productidee is gedefinieerd, de weg er naar toe nog niet. In de start-up werkt een hechte, homogene groep medewerkers aan een helder, gemeenschappelijk doel: namelijk het verwezenlijken van het productidee. Medewerkers hebben een sterk commitment naar elkaar en zijn niet zelden naast collega’s ook vrienden. In deze fase wordt de organisatiecultuur sterk bepaald door sommige individuen. De intrinsieke motivatie van werknemers is hoog en de werksfeer uitdagend. Er heerst een gevoel van saamhorigheid. Communicatielijnen zijn kort en informeel.

Binnenkort meer.