Starten in de life sciences

Een bedrijf in de life sciences starten, wat is daarvoor nodig? Ieder succesvol bedrijf begint met het combineren van drie elementen:

Een business idee. Zonder een business idee kun je geen bedrijf opzetten. Echter, het idee is niet het einde van het creatieve proces. Het is slechts het begin. Veel mensen zijn zodanig verliefd op hun idee dat ze er niet in slagen te zien dat het idee, op zijn best, slechts een vertrekpunt vormt voor een lang proces richting een volwassen business idee. Een goed business idee wordt vaak veel meer waard indien daar de ‘proof of principle’ van aangetoond is en beschermd is d.m.v. intellectuele eigendomsrechten.

Geld. Geld is voor het starten van een life sciences onderneming van essentieel belang. Gelukkig is adequate financiering beschikbaar in Nederland, zodat veelbelovende projecten meestal gefinancierd worden: de truc is om naar een idee te kijken vanuit het perspectief van een investeerder.

Management team. Het management team is de kritische succesfactor bij het opzetten van een bedrijf. Succesvolle life sciences bedrijven worden doorgaans opgericht en geleid door een team van drie tot vijf ondernemers met complementaire competenties.
Meerdere disciplines zijn vaak nodig omdat een typische wetenschapper vaak streeft naar objectiviteit en validatie,  terwijl een echte ondernemer beslissingen moet nemen op basis van een beperkte hoeveelheid informatie en pragmatisch gebruik moet maken van de beschikbare middelen. Er zijn maar weinig mensen die de vereiste competenties in zich weten te verenigen.

Hoe bedrijven groeien. Levensmodel van een life sciences onderneming

Elk nieuw bedrijf gaat door een aantal groeistadia heen in zijn levenscyclus. Ieder stadium wordt gekenmerkt door een aantal issues. Grofweg zijn zeven stadia te onderscheiden in de levenscyclus van een bedrijf: activation, idea, preparation, start-up, growth, consolidation en exit.

Activation. In de activatiefase spelen bewustwording en oriëntatie een belangrijke rol. Men wordt bewust van de mogelijkheid een eigen bedrijf te starten en gaat zich
oriënteren op deze loopbaanoptie. Vaak wordt nog fundamenteel of enigszins toegepast onderzoek gedaan aan een kennisinstelling of binnen een commerciële instelling.

Idea. De ideefase kan ook wel de ‘Eureka fase’ genoemd worden. In deze fase ontdekt men een mogelijk business idee of opportuniteit, waarvan de ‘proof of principle’ en de  haalbaarheid nog aangetoond moet worden.

Preparation. De voorbereidingsfase gebruikt de ondernemer om zich voor te bereiden op het starten. Netwerken en  trainingen zijn dan de belangrijke activiteiten. Er moet een businessplan komen en het intellectueel eigendom moet geregeld worden.

Start-up. In de start-up fase is het dan zover. De seed capital is opgehaald en huisvesting en benodigde faciliteiten zijn gevonden, kortom: het bedrijf wordt opgezet.

Growth. In de groeifase neemt de omvang van het bedrijf toe, het aantal werknemers groeit sterk en marketing & sales worden belangrijke bedrijfsactiviteiten. Vaak is al vervolgfinanciering nodig.

Consolidation. In de consolidatiefase bereikt het bedrijf stabiliteit.

Exit. Bedrijven die in de exit fase terechtkomen gaan niet meer in dezelfde vorm door. Ze stoppen met de activiteiten of worden overgenomen of gaan fuseren met een ander bedrijf (Merger & Acquisition). Een beursgang (IPO) is ook een mogelijke vorm van exit.