Welkom

Welkom bij BioPartner, hét vertrekpunt voor startende ondernemingen in de life sciences. Hier vindt u een overzicht van diensten en instrumenten die BioPartner te bieden heeft aan ondernemende initiatieven op dit gebied. De oorsprong van BioPartner ligt in het Actieplan Life Sciences 2000-2005 van het Ministerie van Economische Zaken. Dit plan beoogt dat er in Nederland meer starters komen in de life sciences. Immers, Nederland mag zich dan in de wetenschappelijke kopgroep op dit terrein bevinden, tot nu toe heeft zich dat niet vertaald in een vergelijkbare positie op startersgebied.

Met behulp van BioPartner kan dat veranderen! Wilt u starten als zelfstandige. BioPartner stelt informatie, advies, faciliteiten en geld ter beschikking tijdens de drie fasen van het ondernemerschap: ‘seed’, ‘start’ en ‘solo’. Het doel is om langs deze weg minstens 75 extra starters in de life sciences te laten ontstaan. Daartoe biedt BioPartner verschillende instrumenten, die afhankelijk van de fase waarin een startend bedrijf zich bevindt van toepassing zijn.

Een bedrijf starten in de life sciences in Nederland

Nieuwe innovatieve high-tech bedrijven zoals bijvoorbeeld Solarselect en Enetec Energy Solutions die zonnepanelen hebben ontwikkeld met een hoog rendement, nemen een groot deel van de economische groei voor hun rekening. Ze scheppen werkgelegenheid, veroveren nieuwe markten en zorgen daarmee voor een vernieuwing en versterking van de economische structuur. De life sciences sector is bij uitstek een hoog innovatieve, kennisintensieve groeisector met grote potenties voor innovatie en economische groei. Ondernemen in de life sciences staat in verschillende delen van de wereld dan ook in de belangstelling: bij investeerders, 0verheden, maar ook wetenschappers. Aan de vooravond van wetenschappelijke doorbraken in de life sciences gaan steeds meer wetenschappers de uitdaging aan en starten een eigen life sciences bedrijf.

Het opzetten van een bedrijf in de life sciences is echter geen eenvoudige taak, er komt veel bij kijken. Om de wetenschappelijke kennis te vertalen naar vercommercialiseerbare diensten, technologieën en producten is vaak jarenlang onderzoek en financiering nodig.
Vaak wordt een life sciences bedrijf opgezet door een team van ondernemers, zodat de verschillende benodigde competenties in huis zijn.